خانهبرچسب پست ها"المپیک"

المپیکبرچسب

بایگانی

"المپیک" یک رویداد چند ورزشی‌ست که هرچهار سال یک‎ بار برگزار می‌شود و هدف برگزاری آن صلح جهانی و آشنایی مردم از کشورهای مختلف از طریق ورزش