خانهبرچسب پست ها"انواع کباب شش طاوق کباب حسینی"

انواع کباب شش طاوق کباب حسینیبرچسب

بایگانی

کباب یکی از معروف‎‌ترین غذاهای ایرانی است که پیشینه‌‎ی آن به زمان ناصرالدین‌ ‎شاه برمی‎‌گردد. ناصرالدین شاه که اصلیتی قفقازی داشته نوعی غذای قفقازی را به دربارش وارد