خانهبرچسب پست ها"بامیه"

بامیهبرچسب

بایگانی

درباره‎‌ی تاریخچه‌‎ی زولبیا و بامیه اسناد زیادی در دست نیست اما روایتی وجود داره که این شیرینی مربوط به دوران ناصرالدین شاه قاجار هست. این شیرینی به اندازه‌‎ای