خانهبرچسب پست ها"توکیو 2020"

توکیو 2020برچسب

بایگانی

"المپیک" یک رویداد چند ورزشی‌ست که هرچهار سال یک‎ بار برگزار می‌شود و هدف برگزاری آن صلح جهانی و آشنایی مردم از کشورهای مختلف از طریق ورزش