خانهبرچسب پست ها"زندگی پاک"

زندگی پاکبرچسب

بایگانی

احتمالا در ادبیات بارها با استعاره‎‌ی "مادر" برای طبیعت و زمین مواجه شده‎‌اید. چه چیزی بهتر از کلمه‎‌ی "مادر" می‎تواند طبیعت را در نظر انسان به عنوان آن‎چه