خانهبرچسب پست ها"سبک زندگی"

سبک زندگیبرچسب

بایگانی

دورکاری روشی برای سازمان‎دهی و انجام کار در مکانی غیر از محل استقرار سازمان، با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است که استقرار این فرایند موجب