خانهبرچسب پست ها"ورزش"

ورزشبرچسب

بایگانی

توی این پست بلاگ دلینو قصد داریم راجع به ورزش هوازی و غیرهوازی صحبت کنیم.

"المپیک" یک رویداد چند ورزشی‌ست که هرچهار سال یک‎ بار برگزار می‌شود و هدف برگزاری آن صلح جهانی و آشنایی مردم از کشورهای مختلف از طریق ورزش