خانهبرچسب پست ها"کنزو"

کنزوبرچسب

بایگانی

رستوران ژاپنی کنزو بین طرفداران سوشی و غذاهای ژاپنی انقدر معروفه که کمتر نیازی به معرفی داره. چیزی که شاید کمتر بدونیم اینکه این رستوران لوکس و با